MASTER Verkstaðshitari

Varenr. Tunnr. Modell Kcal/t Volt

150165 5812713 BF 30 E 29.900 230 V

150166 5812714 BF 60 E 60.000 230 V